Aftrekposten kinderen

Informatie over belastingaftrek, aftrekposten voor de belasting voor ouders en kinderen. Kinderbijslag, Kindgebonden budget, kindertoeslag, belastingaftrek en . De meeste aftrekposten krijg je niet automatisch met de vooraf ingevulde.

Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 . U kunt deze onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Door aftrekposten betaalt u minder belasting en premies. Belastingaangifte: wilt u niet te veel (of te weinig) betalen?

Ga na voor welke regelingen en aftrekposten u in aanmerking komt en hoe u deze toepast. Een fiscaal partnerschap kan lonen: je kunt dan schuiven met aftrekposten en vermogen. Elke verdeling mag, zolang het in totaal maar . Ziektekosten van het kind kunnen in aanmerking komen bij de aftrek van ziektekosten, dus niet bij de kosten van levensonderhoud. De aftrekpost kosten levensonderhoud kind is afgeschaft in 2015.

Tot 20kon u elk kwartaal een forfaitair bedrag aftrekken voor uw kind of kinderen. In geval van een kind of kinderen jonger dan jaar dat niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, bestond tot 20de aftrekpost kosten levensonderhoud . Uw kind kan de studiekosten aftrekken als scholingsuitgaven. Ook voor deze aftrek geldt een forfait als uw kind studiefinanciering krijgt.