Beslag vakantiegeld

In oktober 20heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met grote gevolgen voor beslag op vakantiegeld. Bij beslag op loon of uitkering valt . Wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen kan er maandelijks niets afgedragen worden.

Maar hoe zit het in de maand waarin het . Is er loonbeslag op uw salaris of uitkering gelegd? Dan kan uw vakantiegeld wel eens aan uw neus voorbijgaan. De beslagvrije voet is het inkomen waarop een deurwaarder geen beslag mag leggen.

Als het vakantiegeld in een keer wordt uitbetaald is het inkomen in die . Wanneer de deurwaarder beslag op uw uitkering heeft gelegd onder de gemeente of het UWV, dan ligt er ook beslag op het vakantiegeld van uw uitkering of . Bij beslag op loon of uitkering gaat het vakantiegeld naar de beslaglegger. Alles boven de beslagvrije voet valt onder het beslag. Ten tijde van het schrijven van dat artikel was het nog onduidelijk of vakantiegeld dat is opgebouwd vóór de beslaglegging ook onder het loonbeslag kan vallen. Beslag op het jaarlijkse vakantiegeld door de deurwaarder: geoorloofd of niet? Als u schulden heeft, kan er beslag worden gelegd op uw inkomen na toestemming van de rechter (loonbeslag).

De belastingdienst heeft via mijn werkgever beslag laten leggen op mijn volledige vakantiegeld. Als er loonbeslag ligt, dan ligt er ook beslag op alle andere gelden, die de baas betaalt zoals vakantiegel 13e maan overwerk, eventuele .

Bij beslag op lonen en uitkeringen moet de beslagvrije voet per. Ondanks loonbeslag toch uitkeren vakantiegeld. Beslaglegging op het salaris van werknemers komt veel voor. Als de deurwaarder of belastingdienst onverhoopt beslag legt op uw inkomen, dan houdt u recht op een deel van het inkomen waar geen . Hoge Raad laat zich uit over de beslagvrije voet in relatie tot het vakantiegeld. Op het moment dat beslag gelegd wordt op het salaris of de uitkering, is er altijd . Op oktober 20heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet mogelijk is om beslag te leggen op het vakantiegel indien het maandelijkse inkomen van de . Op inkomen dat slechts door de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld boven de beslagvrije voet per maand uitkomt, is geen (volledig) beslag mogelijk.

Ik wil graag weten of mijn vakantiegeld volledig in beslag mag worden genomen ondanks een beslagvrijevoet. Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft geleg valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook . Als beslag op een inkomen ligt, wordt vaak het volledige vakantiegeld overgemaakt naar de beslaglegger.