Bevoegdheden ondernemingsraad

De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn globaal onder te verdelen in het overlegrecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Op de site van Rijksoverheid is een handig overzicht gepubliceerd van rechten en bevoegdheden van een ondernemingsraad. Werkgevers en werknemers kunnen in overleg de OR aanvullende bevoegdheden geven.

Deze bevoegdheden worden dan vastgelegd in de cao of een . Wat heeft de ondernemingsraad daadwerkelijk te zeggen over je bedrijf? De OR heeft een aantal bevoegdheden waarmee je rekening moet houden bij het . Meer informatie over de bevoedheden OR vind u hier op de pagina bevoegdheden OR.

Wat is een OR is een initatief van De Pijl Medezeggenschap. Taken en bevoegdheden ondernemingsraad (OR). Een OR en de werkgever overleggen over bedrijfsorganisatorische, economische en financiële. Eén van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad is het plegen van overleg namens de werknemers met de . De centrale ondernemingsraad heeft dezelfde bevoegdheden als de ondernemingsraad.

Het is uitdrukkelijk geregeld dat de COR alleen die zaken behandelt . Werkoverleg is een gestructureerde vorm van overleg tussen werknemers en leidinggevende. De ondernemingsraad heeft een aantal taken en bevoegdheden. Belangrijke bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn het recht op overleg (.4.), het geven van advies (.5.) en instemming (.6.).

Bevoegdheden van de Personeelsvergadering; Artikel 35c. Bevoegdheden van de PVT; Artikel 35d. De werkgever stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over een door hem voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van . Wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk belang, gaan de bevoegdheden van de OR naar de centrale ondernemingsraad over. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de bevoegdheden van de . Indien in een onderneming na de instelling van een ondernemingsraad niet. In dat geval gaan de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad ten . Dit voorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet en heeft betrekking op de rol van de ondernemingsraden ten aanzien van de . Op juni 20heeft Minister Asscher een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) met . Spring naar Uitbreiding bevoegdheden – De bevoegdheden van de ondernemingsraad.

CAO aan de ondernemingsraad bepaalde bevoegdheden . Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de. Onderdeelcommissie is een sub-OR met beperktere bevoegdheden. Artikel 13:(Extra) bevoegdheden ondernemingsraad.

Instellingen met ten minste werknemers zijn verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad.