Bsn op paspoort

Voor het aanvragen van een toeslag heeft u uw BSN nodig, maar waar vindt u die? Het BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en ID-kaart. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Het burgerservicenummer op paspoorten die vanaf maart 20zijn uitgegeven wordt niet meer . Bij paspoorten die vanaf 20worden uitgegeven staat het BSN op de achterkant van de harde pagina. U kunt uw BSN opzoeken op bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde .

Het SOFI-nummer heet tegenwoordig BSN, het Burgerlijk Service Nummer. Op een Nederlands paspoort staat het vermeld op de regel achter je geboortedatum, . Jouw eigen burgerservicenummer, BSN of sofi-nummer vind je terug op verschillende officiële documenten zoals paspoort, id-kaart of rijbewijs. Met ingang van maart 20wordt een nieuw model van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart in . Doordat op het nieuwe paspoort het burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort staat, dienen werkgevers voortaan ook de achterkant van . Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden 9-cijferig nummer.

U vindt dit nummer onder meer op uw rijbewijs, paspoort . Het burgerservicenummer (BSN) zou niet meer op dezelfde pagina van het paspoort moeten staan als de pasfoto en de overige . Woon sinds 20in Duitslan heb een paspoort aangevraagd en gekregen in de gemeente Enschede.

Op je paspoort staat dit nummer twee keer: rechts in het midden en . Het uiterlijk van paspoorten is onlangs aangepast: in de nieuwste versie staat het BSN op de achterkant. Dat betekent dat werkgevers die een . NL U heeft automatisch een BSN als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Uw BSN kunt u vinden op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs.

Het vermelden van het Burgerservicenummer (BSN) op het paspoort en andere reisdocumenten brengt geen grotere risico’s met zich mee dan . Het probleem is minder het BSN nummer dat beweert dat je iemand bent maar een vervalst Nederlands paspoort dat als autenticatie . Wanneer mag een ‘kopietje paspoort’ gemaakt worden? Welke gegevens moet u verstrekken, welke niet. Pasfoto en BSN worden gebruikt bij identiteitsfraude. Vaak is het genoeg als mensen hun identiteitsbewijs, zoals hun paspoort of. Uw werkgever mag wel uw BSN aan de inlener of aannemer doorgeven.

Geen groter risico op ID-fraude door BSN in paspoort’. De kans dat iemand slachtoffer wordt van identiteitsfraude is niet groter doordat zijn .