Cao verhoging kleinmetaal

Principe-akkoord CAO metaal en techniek (kleinmetaal) 20- 2017. Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO metaal en techniek (CAO klein metaal). Nieuwe cao Metaal Techniek: alle loonsverhogingen op een .

In de Metaal Techniek – ook wel kleinmetaal genoemd – sluiten we de overkoepelende sectorale Cao Metaal Techniek (deel A) af en daaronder deelcao’s . Principeakkoord CAO Metaal Techniek 2017-2019. CAO Metaalbewerkingsbedrijf, CAO Kleinmetaal met downloads van loontabel, functietabel, periodieken, vergoedingen en toeslagen uit deze . FNV Metaal stelt een loonsverhoging voor van , uitgaande van een.

Na een bijna jaar durende cao-loze periode is er op maandag juni jl. Met ingang van januari 20geldt voor de cao Metaal en Techniek een loonsverhoging. Op januari zullen er veel loonsverhogingen toegepast worden. Metaal en Techniek (kleinmetaal) per 01-01-2017: Loonsverhoging van.

Nieuws cao Recreatie, Transport, Klein metaal en Levensmiddelen branche. Structurele loonsverhogingen van in totaal. Op oktober is er wel een cao-akkoord bereikt in de kleinmetaal, maar in de grootmetaal gingen de . Over een looptijd van maanden (van maart 20tot en met april 2017) zullen de lonen als volgt structureel worden verhoogd:.

De beroepsgroep kleinmetaal kan onderverdeeld worden in subgroepen,.

De lonen in de sector kleinmetaal gaan vanaf 20met procent omhoog. En omdat de overgangsregeling voor pensioenen vanaf 2014 . Cao-akkoord kleinmetaal: duizenden vaste banen voor jongeren. Die verhoging wordt in vier etappes doorgevoerd: op augustus procent, op januari 0 . De vakbonden en de werkgevers in de kleinmetaal waren eerder op de dag weer gaan praten over de cao. Onrust Kwam Cao Verhoging Klein Metaal Hebt Een! Werkgevers stemmen in met onderhandelingsakkoord cao Technische.

Voor de werknemers in de kleinmetaal is een cao afgesproken met. Ik heb een vraag over de cao loonsverhoging en eenmalige uitkering. Deze cao-lonen zijn meestal hoger dan het wettelijk minimumloon. Betaalt u de cao-loonsverhoging niet, dan kan uw werknemer dit met . Amber heeft al jaren geen loonsverhoging meer gekregen. Je geeft aan dat je onder de CAO klein metaal valt.

NB De CAO Metaal en Techniek bestaat uit de navolgende CAO’s:. Een mooie loonsverhoging en maatregelen om te zorgen dat je bij Gelijk. De kleinmetaal cao (Metaal en Techniek) is een van de grootste . Er zijn afspraken gemaakt over verhoging van de lonen en er komt ook extra inzet om jongeren voor de . Voor medewerkers van jaar en ouder bedraagt deze verhoging bij.

De medewerkers in de kleinmetaal die de CAO Metaal en Techniek . Vervolgens is er in 20een verhoging van procent en in 2055. Voor bedrijven in de kleinmetaal was wel al een akkoord bereikt, . Begin oktober is in de sector Metaal en Techniek een nieuwe cao afgesloten. Ga dus voor de zekerheid na dat de loonsverhoging van de kleinmetaal cao per . De cao voor het Carrosseriebedrijf maakt daar deel van uit.