Cao verhoging metaal en techniek

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO Metaal en Techniek, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens . Principeakkoord CAO metaal en techniek 20- 2019. In de nieuwe cao Metaal Techniek is structurele loonsverhoging afgesproken en een éénmalige uitkering van.

Met ingang van januari 20geldt voor de cao Metaal en Techniek een loonsverhoging. Principeakkoord CAO Metaal Techniek 2017-2019. Nieuws 21-04-Principeakkoord CAO Metaal Techniek 2017-2025-08-16.

Formele naam, CAO Metaal en Techniek Metaalbewerking.

FNV Metaal stelt een loonsverhoging voor van , uitgaande van een looptijd van één jaar. Als de nieuwe cao langer duurt, stijgt de looneis . Op januari zullen er veel loonsverhogingen toegepast worden. Metaal en Techniek (kleinmetaal) per 01-01-2017: Loonsverhoging van.

Na een bijna jaar durende cao-loze periode is er op maandag juni jl. Voortzetting van formele onderhandelingen cao Metalektro. Principeakkoord CAO Metaal en Techniek. Mooi akkoord cao metaal techniek.

Onderhandlingen Cao Metaal Techniek 20van start.

Werd dat eerder al verhoogd naar jaar, later naar jaar en maanden en . Vraag over werk of cao in de Metaal en Techniek, de kleinmetaal? Daarom worden de jeugdlonen per september 20verhoogd. De nieuwe cao Metaal en Techniek is tot stand gekomen na lang . Met ingang van januari 20geldt voor de cao Metaal en Techniek en dus ook voor de cao Technisch Installatiebedrijf een loonsverhoging.

Bonden en werkgevers sluiten cao-akkoord Metaal en Techniek. In deze periode is er een loonsverhoging van procent. Het akkoord met een looptijd van maanden voorziet onder andere in een loonsverhoging van ruim 1 . Metaal en Techniek de grootste cao. Deze loonsverhoging is in het principe-akkoord ook vastgelegd. Werknemers die onder de cao Metaal Techniek vallen gaan er in loon 4 . Afspraken over generatiepact en loonsverhoging van ruim over 25.

De cao-onderhandelingen in de Metaal en Techniek (kleinmetaal) . Per juli 20zijn de lonen voor alle medewerkers die onder de Metaal en Techniek cao vallen met gestegen. De loonsverhogingen worden gefaseerd doorgevoerd:. De nieuwe cao voor de sector Metaal en techniek (of cao Kleinmetaal) is van toepassing voor BOVAG . Als we specifiek kijken van 20tot en met 20was de verhoging van het.

Loonsverhoging Cao Metaal en Techniek (MT) versus . Mijn vriend is werkzaam als leerling monteur en valt onder de CAO Metaal en Techniek. Begin van het jaar is hij jarig geweest, waardoor hij . CAO Metaal en Techniek hebben principe-akkoord ~. Begin en einde dienstverband (artikel 16) Voor opzegging gelden de wettelijke termijnen. De tekst van artikel 7: 6van het Burgerlijk Wetboek is als bijlage llM . De partijen bij de cao Metaal en Techniek hebben op april 20een principeakkoord.

Deze verhogingen gelden ook voor de minimum vakantietoeslag.