De canon van het leren

Er is veel geschreven over leren, maar goede en toegankelijke overzichtswerken zijn er nauwelijks. Een basiswerk over leren in en om . Met de Canon van het leren hebben Manon Ruijters en Robert-Jan Simons een standaardwerk op het gebied van leren en ontwikkelen neergezet. Het boek is bestemd voor praktijkmensen: trainers, opleiders en adviseurs die zich bezig houden met leren in en om organisaties in de meest brede zin van het . Canon van het leren is in de eerste plaats be- stemd voor praktijkmensen: trainers, oplei- ders en adviseurs die zich bezighouden . Basisboek met gezichtsbepalende concepten rond leren en ontwikkelen.

De auteurs kregen hulp van ruim vijftig auteurs, mensen uit wetenschap en praktijk, . Manon Ruijters en Robert Jan Simons namen een enorme taak op zich: ze wilden een ‘canon van het leren’ maken. Simons (Red.), Canon van het leren: concepten en hun grondleggers. Deze speciale Selectieuitgave van de Canon van het leren – bevat artikelen over Leren en trainen, geselecteerd door George van Elst voor Fontys .

Samenvattingen van het boek canon van het leren – Manon Ruijters en Robert-Jan Simons geschreven door studenten. Vind het uittreksel voor je studie. Canon van het leren: concepten en hun grondleggers.

Tijdschriftartikelen: Achternaam auteur, Initialen. Later in de jaren negentig, toen ik mij meer ging richten op leren op de werkplek, raakte ik enthousiast over het. Canon van het leren: ‘Er is veel geschreven over leren, maar goede en toegankelijke overzichtswerken zijn er nauwelijks’, dat moet ongeveer . In mijn opdrachten staat ‘organisatie ontwikkeling’ centraal, en het leren en.

De Canon van het leren maakt de verbinding tussen de theorie en praktijk van het . De Canon van het Leren is enthousiast ontvangen. Met alle lof kwamen ook allerlei voorstellen voor aanvulling en vragen over ontbrekende . De Canon van het leren staat niet stil. Blijf via de site en twitter op de hoogte van nieuwe .