Eigen risico aftrekbaar belasting

Het eigen risico bij de zorgverzekering is niet aftrekbaar van de belasting. Tot 20was het vrijwillige eigen risico nog wel aftrekbaar, maar deze regeling heeft . Sommige zorgkosten mag u aftrekken in uw aangifte.

Het verplicht eigen risico dat je betaalt. Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten.

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de aftrekbaarheid van zorgkosten bij de inkomstenbelasting.

Verplicht of vrijwillig eigen risico, Nee. Premie voor een zorgverzekering mag nooit als aftrekpost gebruikt worden. Dit in verband met een mogelijke controle van de belastingdienst. In uw Nieuwsbrief zie ik een artikel over belastingaftrek voor ziektekosten. Zorgkosten die onder jouw eigen risico zijn verreken zijn niet aftrekbaar.

Het eigen risico van een zorgverzekering is niet meer aftrekbaar van de belasting. Kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar. Het zijn kosten waardoor de drempel wordt overschreden.

Dit is niet aftrekbaar, omdat het gaat om een wettelijke eigen bijdrage van.

Verplicht en vrijwillig eigen risico voor verstrekking die zijn opgenomen. Zorgkosten die onder het vrijwillig of verplicht eigen risico vallen. In 20is het verplicht eigen risico € 38- per verzekerde per jaar.

Hoe werkt die belastingaftrek dan, een rekenvoorbeeld? Ambulancevervoer komt voor een deel ten laste van uw eigen risico. Alle medische kosten die niet vergoed worden (behalve het eigen risico) kunt u aftrekken.

De Belastingdienst stelt wel een paar eisen aan het terugvragen van de zorgkosten. En ze mogen ook niet meetellen voor het eigen risico. Hoort de uitgave wel echt bij de aftrekbare ziektekosten? Ook kosten die onder je eigen risico vallen horen niet bij de aftrek. Ook de maandelijkse zorgpremie en kosten die vallen onder het eigen risico zijn niet aftrekbaar.

Dat geldt eveneens voor de eigen bijdrage . Het is mogelijk om belastingaftrek te krijgen op de gemaakte kosten van uw. Ook het eigen risico kosten mogen hierin niet opgenomen worden. In uw jaarlijkse belastingaangifte is ook een aftrekpost voor specifieke.

Indien u het eigen risico nog niet heeft opgemaakt en u maakt kosten, is het gedeelte . Ook de premie van je zorgpolis en het eigen risico – die voor de.