Groeifaciliteit

Met de regeling Groeifaciliteit helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Groeifaciliteit in het leven geroepen. Een garantieregeling die financiers over de streep kan trekken om een . Met de Groeifaciliteit kunt u voor uw onderneming makkelijker kapitaal aantrekken.

Financiers die risicokapitaal verstrekken aan ondernemingen krijgen een . Om mkb’ers te helpen een groeifinanciering rond te krijgen besloot de overheid de groeifaciliteit in het leven te roepen. Er is een Adviescommissie groeifaciliteit die tot taak heeft de Minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om garantstelling op grond van deze .

Voor gezonde bedrijven die willen groeien een bedrijfsovername willen financieren of hun zaken in het buitenland willen uitbreiden is de Groeifaciliteit in het . Voor ondernemers in het mkb kan het moeilijk zijn om aan geschikte financiering te komen. Verstrekker, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Groeifaciliteit is een zakelijke lening voor groeiende ondernemingen waarbij de overheid voor van de financiering garant staat. Is uw bedrijf snel aan het groeien?

Wilt u een bedrijf overnemen en heeft u daarvoor een financiering nodig? Toetsingskader Risicoregelingen en garanties: Groeifaciliteit (GF). Via de regeling Groeifaciliteit helpt Economische Zaken bedrijven . De regeling Groeifaciliteit is een financieringsregeling via de Nederlandse overheid. Met deze regeling ontvangen financiers een . Bij de Groeifaciliteit stelt de overheid zich garant voor de helft van het bedrag dat u wilt lenen bij de bank Lees hier of u ervoor in aanmerking . Voor het midden- en kleinbedrijf is het doorgaans moeilijker om aan financiering te komen. Op dit moment kunt u voor de Groeifaciliteit terecht bij vier banken en elf participatiemaatschappijen.

De doelgroep is beperkt tot MKB bedrijven . De Groeifaciliteit is een regeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die wordt uitgevoerd door AgentschapNL. Bij een snelle groei is vaak extra kapitaal nodig. Wanneer de financier terughoudend is kan de groeifaciliteit helpen. Met de Groeifaciliteit wil de overheid ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben . De Groeifaciliteit is een aanvulling op het borgstellingskrediet en is bedoeld voor bedrijven die nieuwe activiteiten willen . De Groeifaciliteit (GROEI) moet ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met . Een financieringsregeling van de Nederlandse overheid; onder deze regeling ontvangen financiers een staatsgarantie op verstrekkingen van . Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 174begrippen over economie, gel geldzaken, financiële markten, beurs en . Benut u als MKB-ondernemer de Groeifaciliteit al?

De Groeifaciliteit is een project van Economische Zaken, SenterNovem en de banken, . Deze regeling beoogt de verstrekking van risicokapitaal aan het MKB te bevorderen. De regeling regelt hiertoe subsidieverstrekking door de . Bedrijfsovername, buy-out, snelle groei of internationale ambities? De Groeifaciliteit krijgt € miljoen extra budget om u hierbij te helpen.