Maximale incassokosten

Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Het gaat om de volgende percentages: . Er gelden wettelijke regels voor de maximale hoogte van incassokosten.

Ook staat in de wet wanneer een ondernemer incassokosten mag berekenen. Hoewel er vaak gesproken wordt over de ‘wet incassokosten’ oftewel de WIK,. Als de incassokosten volgens de regels zijn bereken moet u deze kosten betalen.

Besluit BIK) is de hoogte en het maximum aan incassokosten vastgelegd.

Bereken incassokosten op IncassoKostenBerekenen. Op juli 20is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. Over de rest van het bedrag, met een maximum van €6. Bereken de hoogte van de maximale incassokosten op je vordering.

Incassobureaus en deurwaarders moeten zich aan de volgende regels houden: Richting . Het was voor april 20niet wettelijk vastgelegd hoeveel incassokosten. Als je je betalingsverplichtingen niet nakomt, mag een bedrijf -binnen redelijke grenzen- incassokosten berekenen. De voorwaarden en maximale hoogte van . Bereken hieronder de maximale incassokosten. Voordat incassokosten in rekening mogen worden gebracht moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen .