Menselijke maat

Menselijke maat geeft echt antwoord op de vraag: `Welk verschil maken we in het leven van onze cliënten? De menselijke maat; een studie over de relatie tussen gebruiksmaten en menselijke afmetingen, bewegingen en handelingen. Hebben wij menselijke maat uit een andere taal overgenomen?

Het Frans kent het zeker sinds 194 het Duits sinds 197 het Engels sinds de . Na jaren van schaalvergroting, nadruk op controle en een overmaat aan managers, willen veel organisaties weer terug naar de ‘menselijke maat’. Bij het ontwerpen van gebouwen heeft men voortdurend te maken met maten die zijn afgeleid van de afmetingen van het . De menselijke maat door anders organiseren en leidinggeven!

Voorbeelden en tips voor een slim organisatieontwerp en managen op verantwoordelijkheid en . Rob Vinke (Emeritus) geeft de betekenis en definitie van Menselijke Maat op Ensie. Bij het ministerie van OCW snappen ze nog steeds niet wat er wordt bedoeld met de menselijke maat in het onderwijs. Van klacht naar kracht: met de Menselijke Maat kunt u zich aantoonbaar verbeteren op basis van onafhankelijke cliënt- en organisatieonderzoek. Gisteren keek ik het slotdebat van de NOS.

Wat mij opviel was de roep van de SP om in de zorg de ‘menselijke maat’ terug te brengen. Dat het internationale klimaatpanel IPCC niet handig bezig is, wist Salomon Kroonenberg al in 2007. In zijn boek De menselijke maat zet hij uiteen hoe . Hoe krijgen we de menselijke maat terug in de zorg?

Dat is de titel van het nieuwe BNR Zorgdebat op dinsdag november. Vertalingen van ‘menselijke maat’ in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. ISBN: 97890407256- De menselijke maat – Bij het ontwerpen van gebouwen heeft men voortdurend te maken met maten die zijn afgeleid van de afmetingen . Google, Facebook en rest van de digitale elite verrijken zich in de kop van het web. Toch ziet internetcriticus Andrew Keen een tegenbeweging . Het moet dan ook anders: de menselijke maat moet weer centraal gesteld worden in organisaties, zodat ze duurzaam kunnen presteren in een . Jean-Pierre Geelen fileert vermakelijke vaktaal, ergerlijke vaagtaal en andere taalmerkwaardigheden.

Deze week: het duizenddingendoekje . De meeste klimaatmodellen doen voorspellingen tot 210 maar we moeten verder kijken. In De menselijke maat legt Salomon Kroonenberg uit waarom we . De menselijke maat bij klantonderzoek lijkt dan ook volledig zoek. Waar is het mis gegaan en hoe kunnen we deze markt behoeden voor .