Middelingsverzoek

Via BelastingHelden bereken je gratis of je via middeling belasting terug kan vragen. U kunt daarmee voorkomen dat u meer belasting betaalt dan nodig. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude?

Dan hebt u vanaf de datum van het onherroepelijk worden van de aanslag of beschikking nog maanden de tijd om uw middelingsverzoek te doen. Het middelingsverzoek kan gedaan worden nadat de betreffende aanslagen definitief zijn en dient binnen drie jaar hierna plaats te vinden. Middelingsverzoek te laat ingediend. De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk wisselende .

Om het inkomen van jaar door de belastingdienst te laten middelen, zal een middelingsverzoek verstuurd moeten worden. Maar men dient een gebruikersnaam en wachtwoord te hebben voor de informatie . Hof Amsterdam beslist dat de inspecteur het door X ingediende middelingsverzoek, vanwege termijnoverschrijding, terecht niet-ontvankelijk . Het middelingsverzoek van verzoeker wordt afgewezen omdat het ruim twee maanden te laat is. Het bezwaar hiertegen wordt niet-ontvankelijk verklaard wege.